OZON SİSTEMLERİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Akvaryum suyunun temizlenmesi berraklığının sağlanması balıklarda görülen mantar benzeri hastalıkların önlenmesinde ozon en önemli yoldur . Ozon uygulaması sudaki total organik karbon (Total Organic Carbon, TOC) oranını %15’lere kadar çekebilmekte, sudaki nitrit düzeyi ile suyun bulanıklılığını azaltmakta ve sudaki katı maddelerin oksidasyonunu sağlayarak uzaklaştırmaktadır.

Ozon gazı balık yetiştiriciliğinde su kalitesini yükselten, hızlı büyüme ve gelişme sağlayan, mortalite oranını düşüren, balıklar için zararlı organik maddeleri yok eden, suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlayan son derece güvenilir bir gazdır.

Balık dışkısı suda amonyak kaynağı olarak önemli rol oynar. Suda 1mg/l konsantrasyonundaki amonyak balıklar için öldürücü dozda toksiktir ve 0.02 mg/l gibi düşük konsantrasyonlarda bile solungaçları tahrip etmesi ve gelişmeyi yavaşlatması gibi olumsuz etkileri vardır.

Yetiştiricilikte sudaki amonyak, amonyum, nitrit ve nitrat değerlerinin sırasıyla 0,02 mg/lt, 1,0 mg/lt, 0,2 mg/lt ve 10mg/lt’ye kadar olması gerekmektedir. Sudaki azot döngüsü, amonyum (NH4+) ® amonyak (NH3+) ® nitrit (NO2-) ® nitrat (NO3-) şeklinde gerçekleşmektedir. Nitrit balıklar için toksik olmasına rağmen nitrat zehirsizdir.

Ozon gazı nitriti nitrata okside eder. Böylece bir bakıma nitrobakterlerin görevini üstlenerek balıklar için toksik olan sudaki nitrit konsantrasyonunu düşürür.

PLS101

UYGULAMA ALANLARI

 • Süs Havuzlarında
 • Akvaryumlarda

YARARLARI

 • Suyun berraklığını artırır.
 • Işık penetrasyonunu artırır.
 • Sudaki sarılığı azaltır.
 • Algleri azaltır.
 • Siyanobakterileri azaltır.
 • Sudaki nitratı azaltır.
 • Patojenik bakterileri azaltır.
 • Suyu temizler.
 • Su kalitesini yükseltir
 • Hızlı büyüme ve gelişme sağlar
 • Mortalite oranını düşürür
 • Balıklar için zararlı nitrit ve organik karbonları yok eder
 • Suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ozon Çıkışı 300 mg/h
Ozon Üretim Metodu Corona Disharge
Çalışma Voltajı 12 Volt DC
Soğutma Hava
Enerji Tüketimi 5 Walt